Otisk

Otisk

Výpis z rejstříku spolků s datem účinnosti 09.02.2023

Obecné informace
Příslušnost: Zemská policejní ředitelství Horní Rakousy – oddělení pro správu bezpečnosti
Číslo ZVR: 615010797

Informace o spolku
Název: DenkStein Eiserner Vorhang
Sídlo: Linec (Linz)
c/o
Dodací adresa: 4040 Linec, Fröhlerweg 53
Země: Rakousko
Datum založení: 25.09.1998
Statutární zastoupení:
Předseda spolku je společně s tajemníkem a pokladníkem zodpovědný za zastupování spolku navenek. Písemné dokumenty spolku musí být podepsány těmito členy.

Zástupci orgánu
Předseda:
Zastupovací oprávnění: 09.11.2021 – 08.11.2024 (funkční období)
Příjmení: Winkler
Jméno: Bernhard
Titul (před jménem): Dr.
Titul (za jménem):

Tajemník:
Zastupovací oprávnění: 09.11.2021 – 08.11.2024 (funkční období)
Příjmení: Pesendorfer
Jméno: Eduard
Titul (před jménem): Dr.
Titul (za jménem):

Pokladník:
Zastupovací oprávnění: 09.11.2021 – 08.11.2024 (funkční období)
Příjmení: Schöfecker
Jméno: Michael
Titul (před jménem): Dr.
Titul (za jménem):

Poznámky:
Tento výpis obsahuje informace o osobách, které jsou oprávněny jednat jako zakladatelé nebo likvidátoři na základě zákona (§§ 2 odst. 2 a 30 odst. 1 VerG) nebo jako zástupci orgánu podle stanov spolku. S výjimkou zastoupení správcem jmenovaným úřadem, se tyto informace opírají také o údaje daných osob nebo spolku o jejich zastupovacích poměrech a o zastupovacích pravidlech uvedených ve stávajících stanovách spolku.
Tento výpis tedy nezjišťuje ani nepotvrzuje s právní platností, že uvedené osoby skutečně tuto funkci drží nebo držely.
Důvěra v přesnost těchto informací je chráněna pouze tehdy, pokud někdo nezná

nebo nemusí vědět o jejich nesprávnosti (§ 17 odst. 8 VerG).

Vystavovatel: Ministerstvo vnitra, oddělení IV/2
Datum / čas: Čtvrtek, 9. února 2023, 09:09:02

Tato stránka byla vytvořena v rámci studijního projektu programu Komunikace, Vědomosti, Média na Hagenberské vysoké škole.

Autoři: Anna Lanz, Marie Hilmer, Marion Scheiblhofer, Melanie Kalkhofer, Nicolas Faulhaber, Samuel Lange

Odborný vedení: Doc. Mag. Dr. Christina Ortner, Doc. DI (FH) Dr. Johannes Schönböck