Podnět k zamyšlení

Jak si můžete přečíst v našem „Poslání„, rádi bychom vás povzbudili k zamyšlení! Zde vám nabízíme prostor a čas k zamyšlení nad citáty svědků a příslušnými otázkami. Můžete také navštívit památník a odpovědět na tyto otázky přímo na místě. Co cítíte, když čtete citáty? Jaké pocity ve vás vyvolávají? Co to pro vás všechno znamená?

"Není samozřejmostí, že člověk žije ve svobodě, žít v míru, svobodně se pohybovat po Evropě."
A. Fiedler

Co pro vás znamená svoboda?

"Už na tobě bylo znát, že vyrůstáš na nebezpečné hranici."
A. Mayr

Jak můžeme zajistit, aby omezení svobody nebylo zneužíváno k upevňování moci nebo utlačování určitých skupin obyvatelstva?

"Nevěděli jste, jestli nepřijde armáda, když den předtím v Praze zlikvidovali studenty."
R. Spitzlinger

Jakou roli hraje svoboda v demokratické společnosti?