QR kódy

Překročení hranice

Současný pamětník vypráví o svých zážitcích z doby pádu železné opony a zejména o první návštěvě České republiky s rodinou po této historické události.

Pád železné opony, symbolizovaný otevřením hranic mezi Maďarskem a Rakouskem 19. srpna 1989, znamenal začátek konce studené války a umožnil sjednocení Německa a demokratizaci východní Evropy. Tato historická událost měla dalekosáhlé dopady na Evropu i celý svět a je oslavována jako symbol pádu komunistického režimu a obnovení svobody a jednoty.

DSC05891
Krátký příběh

Vzpomínka na obtěžování na hranicích

Od otevření hranic víme, že omezený vojenský prostor podél hranice byl pro obyvatele, kteří v něm žili, žalářem. Lidé byli přísně kontrolováni jak při odchodu, tak při opětovném vstupu. Čtěte více