Vzpomínky

Rádi se s vámi podělíme o jedinečné příběhy a zážitky z Mühlviertelu a českého pohraničí v době železné opony. Někteří z našich členů zažili na vlastní kůži jak vznik, tak pád železné opony. Dozvíte se více o každodenním životě na uzavřené hranici a historických politických událostech této doby. Ponořte se do našich vzpomínek a zjistěte, co znamenalo žít s touto hranicí.

Informace: Audiozáznamy jsou bohužel v současné době k dispozici pouze v němčině.

Překročení hranice

Alfred Fiedler zde vypráví, jak obtížné a dnes nepředstavitelné bylo překročit hranice do České republiky v dobách železné opony.

Během studené války a železné opony měli rakouští občané obecně více možností překročit hranice Československa než čeští občané. Vzhledem ke geografické poloze a politickým vztahům měli Rakušané často snazší přístup k návštěvě a cestování do Československa, zatímco čeští občané měli přísná omezení pro překročení hranic. Tyto rozdíly byly součástí politické reality a omezení, která zavedla železná opona.

A. Fiedler
Krátký příběh

Tři radarové věže pro Guglwald

Přeshraniční dovolená, tajné úkryty a odvážné plány na útěk – profesor Fritz Winkler vypráví, jak východoněmečtí „uprchlíci z republiky“ využívali slunná léta v jižních Čechách, aby se dostali na svobodu. Když však pohraničníci odhalili nepřátelský vrtulník, hra na kočku a myš náhle skončila. Přečtěte si více
WhatsApp Image 2023-05-16 at 17.20.32

Demonstrace v Českých Budějovicích

Roland Spitzlinger zde líčí své zážitky z demonstrace v Českých Budějovicích při příležitosti změny komunistického režimu.

Sametová revoluce byla pokojným politickým hnutím na konci roku 1989 v Československu. Lidé z různých společenských vrstev požadovali politické reformy, demokracii a svobodu projevu. Protesty vedly k odstoupení komunistické vlády a položily základ pro přechod k demokracii. Je považován za symbolický mezník v dějinách Československa a inspiroval podobná hnutí v dalších zemích východní Evropy.t forderten politische Reformen, Demokratie und Meinungsfreiheit. Die Proteste führten zum Rücktritt der kommunistischen Regierung und legten den Grundstein für den Übergang zur Demokratie. Sie gilt als symbolischer Meilenstein in der Geschichte der Tschechoslowakei und inspirierte ähnliche Bewegungen in anderen Ländern Osteuropas.

Krátký příběh

Uprchl před českými pohraničníky...

Farmář v obci Schönegg našel v květnu ve své stodole pasteveckého psa. Poté, co vyšlo najevo, že se pravděpodobně jedná o strážního psa pohraniční policie, byla přivolána policie. Čtěte více

Nedostatečná výměna národů po pádu

Reinhold Mitterlehner, bývalý vicekancléř Rakouské republiky, se zde dělí o své osobní a politické pocity z otevření hranic a zamýšlí se nad tím, jak se po něm změnil či nezměnil jeho život.

Reinhold Mitterlehner je rakouský politik, který byl v letech 2014-2017 vicekancléřem a spolkovým předsedou Rakouské lidové strany. Zasazoval se o reformy v hospodářské a vzdělávací politice.

R. Mitterlehner
Krátký příběh

Památník útlaku

V blízkosti hotelu Guglwald se nachází památník poválečných vysídlenců a v jeho bezprostřední blízkosti památník sdružení DenkStein, který připomíná železnou oponu a rozdělení Evropy, uchovává zapomenuté stopy komunistického útlaku a uctívá boj zemí východního bloku za demokracii a proti extremismu. Čtěte více

B. Mayr

Hranice v myslích

Alfred Mayr nám zde ze svého pohledu starosty obce Sankt Stefan am Walde vypráví, jak obtížné bylo a stále je podporovat výměnu mezi obcemi na obou stranách hranice.

Po pádu železné opony byla zpočátku výměna a spolupráce v příhraničních oblastech mezi Rakouskem a Českou republikou omezená. Ačkoli se situace postupem času zlepšila, výměna je dnes stále poměrně pomalá kvůli přetrvávajícím problémům, jako jsou rozdílné hospodářské struktury a kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi.