Evropa bez hranic?

Evropa bez hranic – to je vize sdružení Iron Curtain Memorial Association. Když v roce 1989 padla železná opona, brzy vznikla myšlenka postavit památník, která se v roce 1999 stala skutečností. Dnes je tento historický okamžik posláním pro budoucnost – budoucnost sjednocené Evropy. Ale co je to vlastně „železná opona“? Jak vznikla? A co se stalo po jejím pádu? Ukážeme vám to v této časové ose.

 

Co je to „železná opona“?

V druhé polovině 20. století žádný pojem nesymbolizoval nesvobodu a nejistotu více než „železná opona“: symbol studené války a totalitního systému komunistických států, věznění a sledování, útěku a vyhánění, rozdělené Evropy a nelidských hranic v tomto světě. Pojem „železná opona“ se stal univerzálním výrazem pro rozdělení Evropy na demokratické státy a komunistické diktatury. Hranice se táhla od Baltského k Černému moři a od konce druhé světové války až do pádu komunismu v roce 1989 představovala nepřekonatelnou bariéru mezi východní a západní Evropou.

1945
Konec druhé světové války
Hissen der sowjetischen Flagge auf dem Reichstag in Berlin

Rakousko bylo okupováno Spojenci a země byla rozdělena do čtyř okupačních zón. Východní zónu kontroloval Sovětský svaz.

1948
Marshallův plán

Rakousko bylo jednou ze zemí, které využily americký program obnovy. Marshallův plán podpořil hospodářskou obnovu a pomohl posílit vliv Západu v Rakousku.

1955
Rakouská státní smlouva

Po zdlouhavých jednáních byla podepsána státní smlouva, která ukončila okupaci a stanovila neutralitu Rakouska. Rakousko se stalo nezávislým.

1961
Stavba Berlínské zdi
Bau der Berliner Mauer

Přestože Berlínská zeď přímo zasáhla Německo, měla dopad i na Rakousko. Stavba zdi symbolizovala rostoucí rozdělení Evropy a posílila myšlenku železné opony.

1989
Sametová revoluce
Sametová revoluce byla pokojnou politickou změnou, která proběhla v tehdejším Československu. Vedla k ukončení komunistické vlády a otevřela cestu k demokratizaci země. Občanské hnutí vedlo kampaň za politické svobody a reformy prostřednictvím nenásilných protestů a jednání.
Svůj příběh zde vypráví současný svědek.
1989
Pád železné opony

Politické změny ve východní Evropě vedly také k pádu železné opony. Od léta 1989 probíhaly ve východoevropských zemích protesty proti komunistickým režimům. Ještě před otevřením hranic uprchly tisíce lidí z NDR na velvyslanectví SRN v Praze nebo využily možnosti utéct přes Maďarsko do Rakouska. Dne 9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď, což předznamenalo konec studené války. Pád železné opony znamenal politickou a hospodářskou reorganizaci Evropy.

1991
Rozpad Sovětského svazu
Auflösung der Sowjetunion

Rozpadem Sovětského svazu zanikl východní blok jako politický subjekt. Rakousko získalo plnou suverenitu a hranice bývalého východního bloku byly otevřeny.

1998
Nadace sdružení DenkStein
Denkstein Logo
Na návrh bývalého ministra zahraničí a vicekancléře Aloise Mocka se iniciativy na vybudování památníku ujali bývalý státní tajemník Helmut Kukacka, ředitel Státního úřadu ve výslužbě Eduard Pesendorfer a další angažovaní lidé; ze čtyř míst byl vybrán Guglwald (tehdy obec Schönegg, dnes Vorderweißenbach). Pak už to šlo rychle za sebou: ustavující valná hromada 11.1998, tisková konference 06.1999 a slavnostní otevření 02.07.1999 za přítomnosti bývalých hejtmanů Josefa Ratzenböcka a Josefa Pühringera a také Aloise Mocka.